Združenie základných škôl Slovenska

je nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou.

Aktuality

Prečítajte si o najnovších udalostiach v oblasti základných škôl na Slovensku

Rokovanie s ministrom školstva - Dňa 2. 11. 2023 sa uskutočnilo rokovanie s ministrom školstva.

Rokovanie s ministrom školstva Čítajte viac »

Spoločné vyhlásenie - Spoločné vyhlásenie 7 najväčších profesijných organizácií regionálneho školstva

Spoločné vyhlásenie Čítajte viac »

Skúsenosti

Sme najväčšia a najdlhšie pôsobiaca organizácia združujúca základné školy na Slovensku.

Odbornosť

Sme partnerom štátnych organizácií pri pripomienkovaní legislatívy.

Prepojenia

Spájame riaditeľov škôl z celého Slovenska a vytvárame podmienky pre výmenu skúseností.

Prečo byť členom?

Staňte sa členom nášho združenia a pomôžte sebe a svojej škole rásť.

Osobné stretnutia

Každoročne organizujeme zasadnutia združenia, kde spoznáte a vymeníte si skúsenosti so stovkami riaditeľov a riaditeliek. Hosťami sú pravidelne aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ním riadených organizácií.

Legislatíva

Dostanete možnosť odborne pripomienkovať jestvujúcu a pripravovanú legislatívu, čím môžete ovplyvniť jej finálnu podobu.

Spájanie

Spoznáte kolegyne a kolegov, ktorí Vám v budúcnosti môžu pomôcť pri riešení problémov aj na Vašej škole. Zdieľanie skúseností je jeden z hlavných cieľov združenia.